info@fajreisfahan.ir : ایمیل 

تلفن : 03154335314

03154335313 : فکس

بازدید آقایان دکتر خبازان و مختار زاده از واحد پرواربندی 5000 راسی شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ( خرداد 1400)

 

 

 

بازدید آقایان دکتر خبازان و مختار زاده از واحد پرواربندی 5000 راسی شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان  از مهم ترین مسائلی که در این بازدید مورد نقد و بررسی قرار گرفت ظرفیت دام پرواری این واحد بود.

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید