info@fajreisfahan.ir : ایمیل 

تلفن : 03154335314

03154335313 : فکس

فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت ایثار و پیروزی مبارک باد. (خرداد 1400)

 

بر عشق، دوام می دهد خون شهید/از فتح پیام می دهد خون شهید
برخیز که با زبان گویای سکوت/پیغام قیام می دهد خون شهید
فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت ایثار و پیروزی مبارک باد.        

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید