گالری تصاویر

 

catalog

kataluge

tamas2

آمار بازدیدکنندگان

95امروزmod_datis_counter
0دیروزmod_datis_counter
95این هفتهmod_datis_counter
95این ماهmod_datis_counter
551653کل بازدیدهاmod_datis_counter

امروز: 21 آذر 1398

اگهي ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ كنجاله سويا

ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ شرکت فجر اصفهان

p-031

ﺷﺮﻛﺖ کشاورزی فجر اصفهان ، سهامی خاصدر ﻧﻈﺮ دارد نسبت به خرید15000 تن کنجاله سویارا از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اقدام ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﻣـﺬﻛﻮر ﻣـﻰ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را درﺳﻪ ﭘﺎﻛﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت واﻗﻊ در1-اصفهان-شهرستان نطنز-کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز به اصفهان-روستای رحمت آباد-شرکت کشاورزی فجر اصفهان به کد پستی8769141173ویا 2-تهران –بزرگراه رسالت-نرسیده به بلوار افریقا-ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان-طبقه 11 –دبیرخانه شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های زیر را دانلود کنید

ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ شرکت فجر اصفهان

p-03.pdf

فرم پیشنهاد قیمت

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کشاورزی فجر اصفهان می باشد.تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کشاورزی فجر اصفهان می باشد.


Powered by AradPardaz