گالری تصاویر

 

catalog

kataluge

tamas2

آمار بازدیدکنندگان

58امروزmod_datis_counter
0دیروزmod_datis_counter
58این هفتهmod_datis_counter
58این ماهmod_datis_counter
551616کل بازدیدهاmod_datis_counter

امروز: 29 آبان 1398

مزایده فروش محصول پسته خشک واحد چهارمیل اردستان

شرکت کشاورزی فجر اصفهان در نظر دارد محصول پسته خندان تولیدی واحد چهارمیل اردستان را به صورت مزایده به فروش رساند . شرایط عمومی مزایده و فایل مربوط به شرکت کنندگان در مزایده به شرح ذیل می باشد:

Pistachios-N
                                                                   شرایط عمومی مزایده فروش محصول پسته خشک
1- متقاضیان شرکت در مزایده ، کلیه شرایط مزایده را مورد بررسی کامل و جامع قرار داده و پس از قبول شرایط و بازدید از عین محصول نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی اقدام نمایند لذا پیشنهاد قیمت به منزله قبول کلیه شرایط خواهد بود.
2- موضوع مزایده فروش حدود 58 تن محصول «پسته خشک» می باشد که در جدول بهای پیشنهادی ، ترکیب و میزان آن تقریباً بر اساس نوع درجه مشخص می باشد. لذا پیشنهاد دهنده موظف به ارائه پیشنهاد قیمت برای هر ردیف محصول به صورت یکجا می باشد و ارائه قیمت برای بخشی از آن مورد قبول نخواهد بود .
3- مبلغ سپرده 100،000،000 ریال جهت کل محصول و جهت هر تن 5،000،000 ریال ( برای متقاضی خریدار موردی) می باشد که باید از طرف شرکت کننده طی یک فقره چک بانکی رمز دار در وجه شرکت و یا واریزی به یکی از حسابهای ذیل باشد:
1-3- بانک کشاورزی ، شعبه زواره ، جاری 259260623 به نام شرکت کشاورزی فجر اصفهان
2-3- بانک ملت ، شعبه اردستان ، جاری 86864051 به نام شرکت کشاورزی فجر اصفهان
4- به پیشنهادات مبهم ، بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- هر شرکت کننده مجاز به ارائه یک پیشنهاد قیمت می باشد در غیر این صورت نام پیشنهاد دهنده از لیست شرکت کنندگان در مزایده حذف خواهد شد .
6- شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
7- جلسه مزایده بعد از باز کردن پاکتهای پیشنهاد بصورت حضوری خواهد بود لذا حضور کلیه شرکت کنندگان در جلسه مزایده الزامی است و در صورت به حد نصاب نرسیدن قیمت ، قیمتهای پیشنهادی بر اساس نظر کارشناس و صلاحدید هیات برگزار کننده مزایده به صورت حضوری برگزار خواهد شد .
8- پرداخت هر گونه عوارض و مالیات به عهده برنده مزایده خواهد بود .
9- کلیه هزینه های مزایده و درج آگهی به عهده برندگان می باشد.
10- محل تحویل محصول در انبار مزرعه چهارمیل اردستان و بر اساس قبض باسکول شرکت خواهد بود.
11- نرخ پایه و کارشناسی در صورت صلاحدید کمیسیون مزایده برای حاضرین قرائت خواهد شد در غیر این صورت شرکت هیچگونه الزامی در خصوص قرائت نرخ پایه نخواهد داشت .
12- شرکت کنندگان و خریداران محصول در جلسه مزایده دسته چک و اوراق بهادار را بهمراه خود داشته باشند. لازم به ذکر است در صورت برنده شدن در جلسه مزایده قرارداد همزمان منعقد می گردد و شرکت هیچگونه تأخیر و عذری را نخواهد پذیرفت در غیر این صورت انصراف تلقی گردیده و سپرده وی نزد شرکت ضبط می گردد.
13- در صورتی که برنده مزایده به هر علت از خرید مورد مزایده انصراف دهد سپرده وی به نفع شرکت ضبط و مورد مزایده به فرد واجد شرایط دیگری واگذار خواهد شد. همچنین سپرده های نفرات دوم و سوم به مدت 48 ساعت نزد شرکت باقی خواهد ماند تا در صورت انصراف نفر اول ، در صورت صلاحدید شرکت با نفرات دوم و سوم استفاده نمود. (بنابراین اعلام نفر دوم و سوم به منزله برنده قطعی پس از نفرات قبلی نخواهد بود و صرفاً بر اساس صرفه و صلاح شرکت و از اختیارات کمیسیون فروش خواهد بود .
14- فروش به صورت نقدی بوده و قبول چک با صلاحدید شرکت و یا همراه با ضمانتنامه بانکی صورت می پذیرد.
15- خریدار موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انعقاد قرارداد پس از تسویه حساب کامل محصول خریداری شده را از انبار شرکت خارج نموده و پس از آن شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال محصول فروش رفته ندارد.
16- حداکثر مهلت دریافت پیشنهادات تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 93/9/19 می باشد و پاکت پیشنهادات راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 93/9/19 در محل شرکت ، واقع در روستای چهارمیل مفتوح و بررسی خواهد شد .
17- اعلام برندگان مزایده در روز برگزاری مزایده صورت خواهد گرفت در غیر اینصورت حداکثر تا 72 ساعت بعد اعلام خواهد شد.
تلفن: 3-03158434002 - فاکس: 03154460140

                                                                                                       دریافت فرم مزایده

                                                                                                           pdfpistachio

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کشاورزی فجر اصفهان می باشد.تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کشاورزی فجر اصفهان می باشد.


Powered by AradPardaz